CV light

PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.

*30.9. 1968 narozen v Teplicích

1981 - 1986 gymnázium Teplice

1986 - 1991 studium učitelského oboru Fyzika - Základy techniky na PF JU v Českých Budějovicích (titul Mgr.)

1991 - 1992 základní vojenská služba

1993 - 2014 odborný asistent na katedře informatiky PF JU v Českých Budějovicích

1994 - 2001 doktorandské studium na PedF UK Praha (titul PhD.)

od 2001 odborný asistent na katedře informačních technologií a technické výchovy PedF UK Praha

2003 - obhajoba "malého doktorátu" (titul PhDr.)

2017 - 2019 odborný asistent na katedře informatiky PF JU v Českých Budějovicích

od 2000 průvodcování turistických a poznávacích zájezdů pro CK Adventura, CK Kojan, CK America Tours, CK Alvarez, CK True Travel, CK Exovíkendy

od 2013 lektorování G Suite (for Education) pro Netmail, Revolgy, ITC International

2015 založení GEG (Google Edu Group) Praha při PedF UK

od 2016 spoluorganizátor + pořádání GEGFestu

Odborné zaměření:

 • metodika, elementaristika elektronických informací

 • blended learning, e-testování, e-learning

 • online elektronická agenda a služby, cloud learning

 • správa Moodle serveru pro projekty distančního vzdělávání při PedF UK

 • koordinátor, tester konceptu ECDL

 • správa G Suite for Education pro vzdělávací subjekty

 • lektor G Suite pro vzdělávání (VISK, Netmail, Revolgy, ITC International)

 • Google Certified Educator (Level 1)

Publikační činnost:

 • LEIPERT, Jiří. Sbírka řešených elementárních úloh z mechaniky [online]. Verze 01. Brno: Future Books, 2019 [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/sbirka-resenych-elementarnicj-uloh-z-mechaniky ISBN 978-80-7603-263-7

 • LEIPERT, Jiří a Anna MARTINKOVÁ. GAFE na českých středních školách: metodický materiál k zavedení cloudové agendy školy [online]. Praha: VISK, 2015, 42 s. [cit. 2015-10-09].

 • LEIPERT, Jiří. The evolution of cloud platforms for learning. In: Information and Communication Technology in Education.: Proceedings. first, 2013. Ostrava: Repronis, 2013, s. 143-148. ISBN 978-80-7464-324-8.

 • LEIPERT, Jiří a Václav ŠIMANDL. Cloud learning - learning through social networks and online services. In: KAPOUNOVÁ, Jana. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. první. Ostrava: University of Ostrava, 2012, s. 147-150. ISBN 978-807464-135-0.

 • LEIPERT, Jiří. Paradigma Cloud learning technologií v kontextu aktuální informační gramotnosti: The paradigm of cloud learning technologies in the context of the current information literacy. In: PŮBALOVÁ, Ludmila. Problematika ICT ve vzdělávání. České Budějovice: VŠERS, o.p.s., 2011, s. 51-59. ISBN 978-80-87472-19-4.

 • LEIPERT, Jiří. Cloud learning. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings : Rožnov pod Radhoštěm, 13th to 15th September 2011. Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová, University of Ostrava. first, 2011. Ostrava : Repronis, 2011. s. 209-214. Dostupné z WWW: <http://konference.osu.cz/icte/dokumenty/2011/Leipert.pdf>. ISBN 978-80-7368-979-7.

 • LEIPERT, Jiří. Zpracování a prezentace dat na počítači : skripta - studijní materiály pro předmět OBUZ19002. 1. vyd. Praha : KITTV, PedF UK, 2008. 141 s., CD-ROM.

 • LEIPERT, Jiří. Úvod do informačních a komunikačních technologií : skripta - studijní materiály pro předmět OBUZ19021. 1. vyd. Praha : KITTV, PedF UK, 2008. 115 s., CD-ROM.

 • LEIPERT, Jiří. TESTING SKILLS IN THE FIELD OF ICT : Proceedings. In MECHLOVÁ, Erika. Information and Communication Technology in Education 2008. 1st edition. Ostrava : Ostrava University Editorial Centre, 2008. INTEGRATION OF ICT INTO EDUCATION. s. 79-83. Příloha: CD-ROM. Dostupný z WWW: <http://www.osu.cz/icte/>. ISBN 978-80-7368-577-5.

 • LEIPERT, Jiří. ZKUŠENOSTI S TVORBOU ICT BÁZE DAT ELEKTRONICKÝCH TESTŮ V CMS MOODLE. In HRBÁČEK, Jiří. Moderní technologie ve výuce. 1. vyd. Brno : MSD, spol. s r. o., 2007. s. 18-21. ISBN 978-80-7392-0.

 • LEIPERT, Jiří, et al. S počítačem do Evropy : ECDL. 2. aktualizované Brno : Computer Press, 2007. Modul 7 - Služby informačních sítí, 134-151 Učebnice. Technické obory, sv. 1103. ISBN 978-80-251-1844-3

 • LEIPERT, Jiří. Experiences with blended learning at PedF UK Praha. In MECHLOVÁ, Erika. Information and Communication Technology in Education 2007. Ostrava : [s.n.], 2007. Integration of ICT Into Education. s. 100-102. Dostupný z WWW: <http://wwwhttp://www.osu.cz/icte/>. ISBN 9788073683887.

 • LEIPERT, Jiří. Zkušenosti s tvorbou ICT elektronických testů v CMS Moodle. In ČERNOCHOVÁ, Miroslava. Poškole 2007 : Sborník Národní konference o počítačích ve škole. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2007. E-learning ve vzdělávání. s. 195-199. Dostupný z WWW: <http://poskole.org>. ISBN 9788023991260.

 • LEIPERT, Jiří. Evalution of the ICT tests for studets of teaching. In MECHLOVÁ, Erika. Information and Communication Technology in Education 2006 : Proceedings. 1st edition. Ostrava : University of Ostrava, 2006. Evalution in e-Learning. s. 252-255. Dostupný z WWW: <http://www.osu.cz/icte/2006/icte2006-06.ppt>. ISBN 80-7368-199-4.

 • LEIPERT, Jiří, et al. Elementaristika elektronického textu. In Vzdělávání pro život v informační společnosti I. Praha : Vydavatelství ČVUT Praha, 2005, s. 79-89. ISBN 80-7290-198-2.