Cloud learning

Cloud learning může být chápán jako takový způsob vzdělávání, kde jsou využívané cloudové technologie objektem i formou tohoto vzdělávání. Cloud learning má významově blízko k pojmům jako e-learning, blended learning, m-learning.

Můžeme-li vymezit e-learning jako formu učení za použití moderních ICT prostředků, pak cloud learning může být chápán jako forma vzdělávání, jehož obsah i forma je odvislá od využívání cloudových technologií z pohledu běžného uživatele (síťové služby, net-based operační systém)

Odkazy:

 Teoretický background, východiska, souvislosti
 
 EduBlend: Cloud Learning Environment - What it is?  
 Epic | Economic storms and the age of cloud learning  
 Share&Learn | Home  
 YouTube - Cloud Computing Leads to Paperless Education, part 1  
 DP - Setíkovská Blanka - Cloud computing
 

 
 Cloud computing ... je všude okolo nás - Lupa.cz  
  
  
 Služby 
 WizIQ Free Online Teaching and E-Learning with Web Conferencing  
  
  
  
  
  

Comments